2 Mar 2004 ... Revista a fost înregistrată la Ministerul de Justiţie al Republicii Moldova la 18-07- 2003. ...... de aşteptare a pacientului pentru a face o programare ..... 206,7. Suma cheltuielilor. 2092,0. 2298,4. 2439,1. Cheltuieli pentru investigaţii paraclinice ². 1496,7. 1478,3. 1570. Cheltuieli pentru tratament. CNAM. 648,6.

  public-health.md

of Moldova in 1958. Since 2005, the Nicolae Testemitsanu State. University of Medicine and Pharmacy has become the co-founder of this journal. The journal publishes official papers as well as .... În baza contractului cu CNAM, a fost implementată me- ..... program clinic de tratament al OM a fost J. Payne care, prin .

  curierulmedical.org

6. Ețco C., Maximenco E., Bahnarel I. ș.a. Program de pro- movare a sănătății adolescenților la nivel comunitar în. Republica Moldova. Chișinău: Tip. Primex- Com., 2012, ..... CNAM-ul trebuie să aloce surse financiare. CSP din fondul de ...... Gleeson M., Bishop N.C. Elite athlete immunology: im- portance of nutrition.

  public-health.md

6 Ian 2012 ... din Moldova. – Ch. : ASEM, 2011. – 248 p. : fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 210-223 (152 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-75-566-5. [2012-154]. - - 1. Tehnologii informaţionale. 004. Pelin, Serghei. Programarea logică. – Vezi Nr 118. 8. " Securitatea informaţională 2011", conf. intern. (2011 ; Chişinău). Securitatea

  www.scribd.com

  vsa.cnam.md

pe site-ul cnam.md, rubrica Medicamente compensate. edicamentele compensate sunt preparatele achitate parţial sau integral de Compania. Naţională de Asigurări î n Medicină. Acestea sunt prescrise î n tratamentul de durată î n condiţii de ambulator, precum şi î n tratamentul episodic efectuat î n staţionare de zi, ...

  cnam.md

Rapoarte privind executarea FAOAM. Rapoarte de activitate a CNAM. Transparenţa decizională.

  www.cnam.md

Top Keyword Suggestion for mc.cnam.md. 1: mcgraw-hill connect. 2: mcdonalds.

  www.mko7.com

Programare la serviciu. Caută după

  programari.registru.md

Programare on-line. Selectarea datei și orei programării. Selectați tipul actului pe care doriți să solicitați.

  starecivila.gov.md

Мы заметили, что Вы используете Adblock. Этот сайт поддерживается за счет рекламы. Если Вы считаете pdd-md.com хорошим сайтом, пожалуйста, отключите Adblock на нашем домене. Спасибо за Вашу поддержку!

  pdd-md.com

Мировые новости: